Micro Services skapar möjligheterna i WordPress

I stort sett alla webbplatser vi skapar byggs i WordPress. Vi har i ett tidigare inlägg lyft fram orsakerna till detta vilket till stor del handlar om att kunden själv ska kunna hantera sin sida. Det är inte sällan som kunder kommer till oss och visar föråldrade webbplatser som enbart deras webbyrå kan uppdatera. Därmed skapas onödiga kostnader samtidigt som kunden blir låst till en speciell webbyrå.

I en intervju med företaget Ohmy lyfter bolaget fram ytterligare en tydlig fördel med WordPress. En fördel som just visar systemets flexibilitet både för användaren och för utvecklaren.

”När vi byggde webbplatsen åt Consector var WP ett självklart val. Risken att vi målar in oss i ett hörn över tid är väldigt liten då det hela tiden går att utveckla systemet. Runt själva kärnan i WordPress har vi byggt så kallade micro services, vilka står för de mer avancerade delarna i systemet. Genom att bygga så kommer vi runt en av WordPress erkända svagheter, nämligen hastigheten.”

En stor fördel är just att kunna bygga upp en rad tjänster på webbplatsen med hjälp av så kallade micro services. Nu finns det visserligen något olika förklaringar hur detta begrepp ska tolkas men en kort förklaring kan vara ”en fristående funktion som kan byggas eller byggas om på maximalt två veckor”

Micro Services är  alltså en del av helheten men som ändå står på egna ben. Det går att korrigera i denna funktion utan att helheten behöver förändras. Det är även en funktion som fokuserar på en enda sak på webbplatsen. Det fungerar som plugin som enbart optimerar bilderna, som enbart hanterar nyhetsflöde eller liknande. Därmed betyder det också att man lättare kan felsöka om ett problem uppstår.

Precis som de lyfter upp i intervjun så finns en tydlig nackdel – hastigheten. Men detta går att komma runt genom att exempelvis bygga egna CDN som optimerar bilderna och gör att inladdning av bilderna inte blockerar renderingen eller försämrar användarupplevelsen. Utöver det går det även att skapa olika cachelösningar.

WordPress är alltså inte ett 100% komplett CMS. Men det inget system som passar exakt alla situationer. Däremot är det mycket mer flexibelt än stela html-programmerade hemsidor eller egenägda CMS, som låser kunderna till sin webbyrå.

Ta kontroll över din webbplats – Kom förbi på en kaffe så berättar vi på CRS Webbproduktion mer.

Om Stefan

Det är jag som driver CRS Webbproduktion AB.

Lämna en kommentar